GAC

GAC

Entrenament específic per a Glutis, Abdominals i Cames.

És una activitat mixa que barreja exercicis cardiovasculars amb exercicis de musculació. Es practica amb música i en les classes es treballa tant la tonificáció del tren inferior i de la zona abdominal com el cardiovascular.

Beneficis del GAC:

  • Les classes tenen per objectiu millorar el to muscular, així com la força i resistència del tren inferior i de la zona abdominal.
  • Són una de les formes més completes déxercitar el cos, ja sigui per millorar l´estat físic general de la persona o per treballar la part estètica.