El Club de Begues presenta el següent horari per cobrir les dates de nadal:

Hi haurà horari continuo del dia 23 de Desembre fins el 6 de Gener, excepte les següents dates:

24 de Desembre estarà obert de 9h a 15h.
25 de Desembre el Club estarà tancat.
26 de Desembre el Club estarà tancat.
31 de Desembre el Club estarà obert de 9h a 1:00h.
1 de Gener el club estarà tancat.
5 de Gener el Club estarà obert de 9h a 15h.
6 de Gener el Club estarà tancat.

Tothom que vulgui fer ús del servei de restauració ho podrà fer prèvia reserva.