El proper Dissabte 9.11.19 tindrà lloc l’Assemblea Extraordinària de l’entitat que es celebrarà al Club a les 11:30h com a única convocatòria per tots els socis sota el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació del resultat de la venda d’accions en cartera de la ICB  que es va acordar a la darrera Assemblea.

3. Adopció, si escau, de les següents mesures:

Aprovació de venda d’accions del Club a la ICB
Aprovació de les noves quotes socials

4. Anàlisi del tancament provisional del mes de setembre i previsió tancament exercici 2019.

5. Informació situació econòmica prevista per l’exercici 2020.

6. Contracte Sr. Walter Gundfred

7. Torn obert de paraules.

Recordem des del Club de Begues la importància de la vostra assistència, us hi esperem!